Return on investment

De werkwijze om "Return On Investment" te bereiken.

Alle inspanningen in advisering en trainen van het management en hun medewerkers zijn gebaseerd op drie hoofduitgangspunten.

1. Een gedegen intake.

Welke producten en/of diensten levert u aan uw klanten? Welke cultuur heeft uw bedrijf of organisatie? Wat is uw marktpositie en wat zijn de activiteiten van uw concurrenten? Welke performance leveren de deelnemers op dit moment en hoe ziet hun z.g. SWOT-analyse eruit? Welke trainingsdoelen moeten gehaald worden?

Behalve de aandachtsgebieden, die getraind dienen te worden, is het voor hun adviseur/trainer erg belangrijk te weten om en een zo helder mogelijk beeld te hebben van producten, diensten, dienstverlening en gebruikte methoden in de organisatie of het bedrijf.

TwoPlus consultancy heeft diverse scanmethodieken ontwikkeld om deze onderwerpen in de kortst mogelijke tijd te analyseren. Dat is ook de reden, dat deelnemers de consultant niet alleen als een expert op zijn vakgebied ervaren maar ook iemand, die zich terdege heeft verdiept in bedrijf en organisatie. De consultant weeft dit dan in de training, zodat het daadwerkelijk een tailormade training is.

2. De manier waarop wij trainen.

De enige manier om de acceptatie te bewerkstelligen is de methodiek van "learning by doing". Het zich persoonlijk kwetsbaar opstellen verdient een zorgvuldige begeleiding, omdat de cultuurinvloeden nu eenmaal niet te negeren zijn, maar leidt wel altijd ertoe, dat nieuwe inzichten sneller in praktijk gebracht worden. Daarom hebben alle trainingen een zeer hoog niveau van interactie.

Twee methoden kunnen afhankelijk van de situatie worden gebruikt nl. "modelling" en "ervarend leren". Na een korte opstart en uitleg brengen de deelnemers de theorie in praktijk. Dit doen de deelnemers door te werken in subgroepen, uitwerken van briefings of het oefenen van rollenspellen met audiovisuele hulpmiddelen. Deze hulpmiddelen dienen om constructieve feed back mogelijk te maken voor zowel de groep als de individuele deelnemer. Soms verhogen stand-in's dan wel reële klanten de realiteit van de oefeningen. In al deze methodieken heeft TwoPlus consultancy een ruimschoots aan de realiteit getoetste ervaring. Het is altijd zeer illustratief om te zien dat het communicatiegedrag (zowel verbaal als non-verbaal) van de ene gesprekspartner voorspelbare reacties opwekt bij de ander.

3. De support door het management.

Trainers en deelnemers zijn zich natuurlijk bewust van het feit, dat de trainingsomgeving altijd iets kunstmatigs in zich heeft. Dat is ook niet te vermijden en soms zelfs wenselijk. Daarom is de supportrol van het verantwoordelijke management en eventuele stafafdeling cruciaal en eigenlijk ook in de meeste gevallen van doorslaggevend belang.

Immers in de dagelijkse praktijk zijn de gewoontesituaties nu eenmaal veel sterker aanwezig dan in een trainingsomgeving kunnen worden opgeroepen. Het is een bewezen gegeven, dat coaching in de normale dagelijkse praktijk medewerkers en managers sneller dan ooit helpt de nieuwe inzichten in praktijk te brengen.

TwoPlus consultancy wil dit graag checken en advies geven op welke wijze deze belangrijke coachingsrol zo effectief mogelijk kan zijn in gegeven situatie. TwoPlus consultancy is overtuigd van het "learning by doing" principe. Praktijk, praktijk en nog eens praktijk. Managers en medewerkers moeten het zelf doen, waaarbij de trainer de juiste wegen aangeeft. Onze ervaring is dat de cursisten het geleerde dan ook daadwerkelijk in praktijk brengen. En met succes!


Aandachtsgebieden van TwoPlus consultancy.

Veranderde inzichten, veranderde culturen!

Situatiebeschrijving.

Een leidinggevende heeft in toenemende mate behoefte aan een breed scala van vaardigheden om te bereiken dat prestaties en motivatie van medewerkers op een zo hoog mogelijk peil komt of blijft. Geen sinecure omdat zowel intern als extern de bedrijfsvoering van de organisatie meer complex maken. Intern als het gaat om de af- en toename van processen, geld en middelen, efficiency en effectief werken. Extern vertaalt zich dit in kansen en bedreigingen in de markt en zeker niet in de laatste plaats de ervaring en reacties van klanten.

Dit vraagt van de leidinggevenden meer dan ooit, dat zij zich meer gaan richten op de mens binnen de organisatie. Zoals men in veel bedrijven en organisaties een sterke operationaliteit zag in leidinggeven binnen de optiek van processen, wordt de noodzaak meer en meer duidelijk, dat de leidinggevende zich daarnaast concentreert op de medewerker als de mens.

Zeker nu "jobs for life" eerder uitzondering zijn dan regel en het huidige arbeidsklimaat steeds meer de verantwoordelijkheid bij de medewerker legt, is het de taak van de leidinggevende om daaraan vorm te geven. Dit heeft voor leidinggevenden, die hier min of meer voor het eerst mee worden geconfronteerd een vrij fundamentele omschakeling tot gevolg; hetgeen vraagt om een gedoseerd aanpak voor het aanbrengen van vaardigheden en inzichten én een omgeving, die hierin faciliterend en voorwaarden scheppend in wil zijn. De combinatie met inspanningen, die het kwaliteitsdenken stimuleren, is een uitgelezen kans om proces en attitudekwaliteiten te synchroniseren.

PLAN VAN AANPAK TwoPlus consultancy.

Inleiding

Vanuit een zorgvuldige intake gaat TwoPlus consultancy aan de slag om vanuit hun ervaring en expertise tot een verantwoord plan van aanpak te komen. Belangrijk hierbij is dat die consultant gekozen wordt, die past bij de structuur en cultuur van de organisatie.

VOORBEELD:

De continueringsfase:

In deze fase is het van belang dat mensen werkzaam binnen de organisatie met elkaar het ingezette traject vasthouden. De cultuur moet ondertussen zo veranderd zijn:

  • Van Baasgericht naar Mensgericht.
  • Van Beleren naar Leren
  • Van Praten naar Luisteren
  • Van Regels/Procedures naar Taken/Doelstellingen
  • Van Vrijblijvend naar Handelend conform afspraken
  • Van Projectie naar Zelfkritiek
  • Van Confrontatie vermijden naar Betrokken blijven
  • De leidinggevende moet hulpmiddelen z.g. "tool-kits" in zijn bezit hebben om tussentijdse metingen te kunnen verrichten of het schip nog op de goede koers zit.

Kortom: Training is de opstart, begeleiding is de verankering!

(Vanwege het concept geven wij bij voorkeur in-company trainingen.)